Tijdens onze eigen ontwikkeling zijn we in contact gekomen met verschillende diepgaande werkvormen, inzichtgevende filosofieen en inspirerende leraren. Onze inspiratie en de werkwijzen die we van hieruit hebben ontwikkeld leunt sterk op deze ervaringen. Gaandeweg werden ook verschillende uitgangspunten duidelijk die voor ons de basis vormen van waaruit we werken. Hieronder delen we er enkele.

Wisselwerking tussen lichaam en geest

Hoe je je mentaal voelt heeft invloed op je lijf – en andersom.


Wisselwerking tussen lichaam en geest


Hoe je je mentaal voelt heeft invloed op je lijf – en andersom.


Wisselwerking tussen lichaam en geest


Hoe je je mentaal voelt heeft invloed op je lijf – en andersom.


Het lijf is altijd in het nu


Je voelt wat je nu voelt, ziet wat je nu ziet, hoort wat je nu hoort. Al het andere (denken) is herinnering en/of een cognitief construct

We begeleiden op de manier die bij jou / jullie past

De basis voor ons werk is breed. We werken ervaringsgericht en maken gebruik van technieken vanuit onder andere de gestaltherapie, systemisch werk, psychodrama en mindfulness. We kijken op iedere moment wat nodig is en passen onze behandelwijze daarop aan. Daardoor kun jij / kunnen jullie die stap zetten die op dat moment bij je past.

Hieronder lees je meer over de verschillende methoden van waaruit we werken.

Systemisch (opstellingen) werk

Het familieopstellingenwerk van Bert Hellinger is een oorspronkelijk een methode om verstoorde verhoudingen in families zichtbaar te maken. Verborgen dynamiek vanuit huidige én vorige generaties beïnvloedt vaak voor een belangrijk deel de situatie waarin we verkeren inclusief onze beleving daarvan. Door verheldering hiervan kan het proces van integratie en heling plaatsvinden en de toekomst beter vorm gegeven worden. Opstellingen kunnen ook gebruikt worden voor vragen over de toekomst alsmede maatschappelijke, gezondheids-, organisatie- en loopbaanvraagstukken. Het leert hoe onaffe zaken onze huidige situatie vormgeven en tegelijkertijd wat we kunnen doen om met onze situatie om te gaan en deze te veranderen.

Ervaringsgerichte therapie

Soms krijgen we de vraag of we EFT ‘doen’ (Emotionally Focussed Therapy). Onze aanpak bevat dezelfde elementen als EFT: we werken ervaringsgericht met gevoelens en emoties, we werken aan hechtingsthematiek en we hebben een systemische benadering. We werken echter niet volgens een van tevoren vastgelegd stappenplan. Ieder koppel en iedere vraag is uniek – en ieder proces daarmee ook. Het is onze diepe overtuiging dat we jullie beter kunnen helpen door ons af te stemmen op jullie unieke situatie en te bieden wat hier en nu nodig is.

Gestalt therapie

Wat mij aanspreekt in de gestaltpsychoherapie, is haar kijk op verandering en de weg daarnaar toe. Werkelijke verandering ontstaat door groeiend gewaarzijn van jezelf in relatie tot je omgeving (familie, vrienden, collega’s, werk etcetera). Hoe ben ik in deze situatie beland? Wat is mijn aandeel? Wat doet de omgeving? Wat vind ik belangrijk en wil ik behouden? Wat remt mij en wil ik het liefst vandaag nog anders? Wanneer je bewust(er) bent van deze zaken, kun je bijna onmogelijk nog hetzelfde in je leven staan als voorheen, waarmee verandering begonnen is.

Vanuit deze andere beleving kun je op zoek gaan naar nieuwe manieren om met je omgeving om te gaan. Of nagaan waarom eerdere oplossingen niet werkten en voorwaarden scheppen om dit te veranderen. Therapie biedt een veilige en uitdagende mogelijkheid om te onderzoeken, experimenteren en groeien. 

Gestalttherapie gaat er ook vanuit het leven en daarmee de problemen waarmee we worstelen maar ontstaan en opgelost worden in relatie tot de ander/het andere. Het contact dat daarbij is gemist of juist ontstaan maar later contra-productief geworden, wordt onderzocht en er kan geëxperimenteerd worden met nieuw contact in het hier-en-nu van de therapiegesprekken.


Door een diversiteit aan benaderingen en aanpakkunnen we jullie begeleiden op een manier die bij jullie past.

"Het is niet je taak om naar liefde te zoeken,maar eerder om alle hindernissen tégen de liefde,die je in jezelf hebt opgebouwd,op te sporen en ongedaan te maken."

Rumi (1207 - 1273)