Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
U mag verwachten dat wij onze werkzaamheden naar beste kunnen zullen verrichten en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen die van een therapeut kan worden verwacht. Als uw behandelaar zijn wij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door u.

Afzeggen van therapie
Het kan gebeuren dat u af moet zeggen voor uw therapiesessie. Dit kan tot 24 uur voor uw afspraak. Afzeggingen hierna worden in rekening gebracht.

Klachten
Wanneer u klachten heeft over de behandeling en we komen er samen niet uit, dan is er via de NFG, onze beroepsvereniging, een klachtenregeling waar u gebruik van kunt maken. Hier kunt u lezen hoe dit werkt.

Overmacht
In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van (één van) ons als therapeut zal er worden gestreefd naar vervanging door een derde. Hiervoor hebben we een waarnemingsregeling.

Toestemming
Als uw behandelaar leggen we uw persoonsgegevens vast en gebruiken we deze. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. U hebt altijd de mogelijkheid om deze toestemming weer in te trekken. Hiervoor verwijs ik u naar mijn privacy verklaring.